Årshjul

Udvalgets opgave er løbende at planlægge foreningens arrangementer med en blanding af nye og afprøvede aktiviteter, herunder klubture til løb i både ind- og udland, sociale arrangementer, foredrag og andre events. 

Udvalget arbejder med arrangementer både på kort og langt sigt, men gerne 1 til 1 ½ år frem i tiden. Motionsafdelingens planlagte aktiviteter skal være synlige for klubbens medlemmer og fremgå af klubbens program og elektroniske kalender på Mejdal-Halgård Motions hjemmeside.