Træner og ruteudvalg

Trænerudvalget har til opgave at planlægge og gennemføre træningen i klubben, så klubben dækker både lange og korte distancer i forskelligt tempo samt forskellige former for specialtræning. Trænerudvalget laver løberuter og udarbejder træningsplan, der er rettet mod de aktiviteter, der er planlagt i årshjulet.

Trænerudvalget instruerer og har ansvaret for trænergruppen, udarbejder og vedligeholder træner- og fartholderplaner.