Festudvalg

Festudvalget har til opgave at arrangere større sociale arrangementer i årets løb, herunder:
•   Klubfesten, der afvikles fast sidste lørdag i januar måned
•   Sommerafslutning, der afvikles i juni måned.
    (Planlægges i lige år af Jog & Go – i ulige år af løbeklubben)

Festudvalget samarbejder med Årshjul-udvalget, så der er en koordinering af forskellige arrangementer.