Begynderteam

Begynderudvalgets opgave er at planlægge og gennemføre begyndertræningen for et hold hvert år. Begynderudvalget forestår også markedsføring, bestilling af trøjer, planlægning af foredrag m.v. i forhold til begyndertræningen.

Målet for begyndertræningen er, at deltagerne kan gennemføre Søen Rundt i juni måned, og at deltagerne motiveres til fortsat at løbe i klubben.
Begyndertræningen har start i begyndelsen af marts (uge 11) (eventuelt før) og kører 14 uger frem / slutter til sommerferien.