Generalforsamling 2023

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 08/02/2023
18:30 - 22:00

Lokation
Mejdal-Halgård Sportscenter

Kategori


Husk årets generalforsamling

Tid: Onsdag d. 8. februar 2023 kl. 18:30
Sted: Mejdal-Hallen

Af hensyn til bestilling af smørrebrød er der Tilmelding

Motionsafdeling er vært med 2 stk. smørrebrød kl. 18:30,
derfor er tilmelding nødvendig. Aften er en KK-aften, så I 
er velkommen til at tage kager mv. med.
Klubben sørger for kaffe og  drikkevarer.

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
  1. Valg af formand (lige år)
  1. Valg af kasserer (ulige år)
  1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  1. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
 6. Valg af afdelingens repræsentanter i repræsentantskabet
 7. Eventuelt

Forslag til dagsordenens punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse
love & vedtægter

På valg er:
Sigrid Antonsen (Kasserer)
John Overgaard Nielsen (Bestyrelsesmedlem)
Jonna Sofie Mikkelsen er flyttet – er allerede trådt ud af bestyrelsen
Vibeke Holmann Opstrup (Suppleant)
Mille Vejen Tang – (kandidat til bestyrelsen)
Ny 2. suppleant – (medlem af Jog & Go)