Generalforsamling 2022

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 09/02/2022
18:30 - 22:00

Kategori


Husk årets generalforsamling

Tid: Onsdag d. 9. februar 2021 kl. 18:30
Sted: Mejdal-Hallen

Af hensyn til bestilling af smørrebrød er der Tilmelding

Motionsafdeling er vært med 2 stk. smørrebrød kl. 18:30,
derfor er tilmelding nødvendig. Aften er en KK-aften, så I 
er velkommen til at tage kager mv. med.
Klubben sørger for kaffe og  drikkevarer.

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
  1. Valg af formand (lige år)
  1. Valg af kasserer (ulige år)
  1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  1. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
 6. Valg af afdelingens repræsentanter i repræsentantskabet
 7. Eventuelt

Forslag til dagsordenens punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse
love & vedtægter

HUSK:
-Holdes afstand. 
-Sprittes af.

På valg er:
Jens-Erik Jørgensen (Formand)
Åse Skytte (Bestyrelsesmedlem) modtager ikke genvalg
Vibeke Holmann Opstrup (Suppleant)
2. suppleant, pladsen er ledig